Все города Китая

Флаг Китая

Все города Китайской Народной Республики по алфавиту в удобном для поиска виде.

Для любителей географии, разгадывающих сканворды и кроссворды, мы отдельно выделили список городов Китая по количеству букв.

А

Аксу 阿克苏 ākèsū
Алтай 阿勒泰 ālètài
Аньда 安达 āndá
Аньцю 安丘市 Shòuguāng
Анькан 安康 ānkāng
Аньцин 安庆 ānqìng
Аньян 安阳 ān yáng

Б

Баодин 保定 bǎodìng
Баоцзи 宝鸡 bǎojī
Бухэ 埠河市  
Бэйхай 北海 běihǎi
Бэнбу 蚌埠 bèngbù
Бэньси 本溪 běnxī

В

Вэйфан 潍坊 wéifāng

Г

Ганьчжоу 赣州 gànzhōu
Гаосюн 高雄市 gaōxióng shì
Гэцзю 个旧 gèjiù
Гонконг 香港 xiānggǎng
Гунчжулин 公主岭 gōngzhǔlǐn
Гуанчжоу 广州 guǎngzhōu
Гуйлинь 桂林 guìlín
Гуйян 贵阳 guìyáng

Д

Далянь 大连 dàlián
Даньдун 丹东 dāndōng
Датун 大同 dàtóng
Дунтай 东台 dōngtái
Дэян 德阳 déyáng

Ж

Жичжао 日照 rìzhào

И

Ибинь 宜宾 yíbīn
Иньчуань 银川 yínchuān
Ичан 宜昌 yí​chāng
Ичунь (Хэйлунцзян) 伊春 (黑龍江) Yīchūn
Ичунь (Цзянси) 宜春 yíchūn

К

Кайфын 开封 kāifēng
Карамай 克拉玛依 kèlāmǎyī
Карашар 喀喇沙尔 kālāshāěr
Кашгар 喀什 kāshí
Корла 庫爾勒 Kù'ěrlè
Коулун 九龙 jiǔlóng
Кульджа 固尔札 gùěrzhá
Куньмин 昆明 kūnmíng
Куча 库车 Kùchē

Л

Ланьчжоу 兰州 lánzhōu
Линься 临夏 línxià
Линьхай 临海 línhǎi
Линьхэ 临河 lín​hé
Лишуй 丽水 lìshuǐ
Лунъянь 龙岩 Lóngyán
Лхаса 拉萨 lāsà
Лэйчжоу 雷州市 léizhōu
Лючжоу 柳州 liǔzhōu
Ляньжань    
Ляньюньган 连云港 liányúngǎng
Ляоян 辽阳 liáo yáng

М

Макао 澳门 àomén
Мацзе 馬祖  
Мачэнь 麻城  
Мэйчжоу 梅州 méizhōu
Мяньчан    
Мяньян 绵阳 miányáng
Муданьцзян 牡丹江 mǔdānjiāng

Н

Нанкин 南京 Nánjīng
Наньнин 南宁 nánníng
Наньпин 南平 nánpíng
Наньчан 南昌 nánchāng
Наньян 南阳 nányáng
Нэйцзян 内江 nèijiāng

П

Пекин 北京 běijīng
Пинлян 平凉 píngliáng
Пунин 普宁 pǔníng

С

Санья 三亚 sānyà
Сиань 西安 xī’ān
Синай 西奈 xīnài
Синин 西宁 xīníng
Синьян 信阳 xìnyáng
Сичан 西昌 xīchāng
Суцзатун    
Сыпин 四平 sìpíng
Сюйчжоу 徐州 xúzhōu
Сямынь 厦门 xiàmén

Т

Тайбэй 台北 táiběi
Тайюань 太原 tàiyuán
Таншань 唐山 tángshān
Тунляо 通辽 tōngliáo
Турфан 吐鲁番 tǔlǔfān
Тяньцзинь 天津 tiānjīn

У

Урумчи 乌鲁木齐 wūlǔmùqí
Ухань 武汉 wǔhàn
Уху 耳朵 Wúhú
Учжоу 梧州 wúzhōu

Ф

Фучжоу 福州 fúzhōu
Фуян 阜阳 fùyáng

Х

Хайлунь 海倫市 Hǎilún
Хайкоу 海口市 hǎikǒu shì
Хайлар 海拉尔 hǎilāěr
Хайнин 海宁 hǎiníng
Хами 哈密 hāmì
Ханчжоу 杭州 hángzhōu
Ханьчжун 汉中 hànzhōng
Харбин 哈尔滨 hā’ěrbīn
Хотан 和田 hétián
Хуадянь 桦甸 huàdiàn
Хуайань 淮安 huái’ān
Хуайхуа 怀化 huái huà
Хуалянь 花莲 huālián
Хулан-Эрги 富拉尔基 fùlāěrjī
Хух-Хото 呼和浩特 hūhéhàotè
Хэби 鹤壁 hèbì
Хэфэй 合肥 héféi

Ц

Цзегу нет Jiégǔ
Цзинань 济南 jǐnán
Цзиндэчжэнь 景德镇 jǐngdézhèn
Цзинин 济宁 jìníng
Цзинмэнь 荆门 jīngmén
Цзиньчжоу 晋州 jìnzhōu
Цзиси 鸡西 jīxī
Цзуньи 遵义 zūnyì
Циндао 青岛 qīngdǎo
Цицикар 齐齐哈尔 qíqíhā’ěr

Ч

Чандэ 常德 chángdé
Чанчунь 长春 chángchūn
Чанша 长沙 chángshā
Чаочэн 超塵  
Чаочжуан    
Чаоян 朝阳 cháoyáng
Чжанцзякоу 张家口 zhāngjiākǒu
Чжанъе 张掖 zhāngyē
Чжаньцзян 湛江 zhànjiāng
Чжаотун 昭通 zhāotōng
Чжумадянь 驻马店 zhùmǎdiàn
Чжэнчжоу 郑州 zhèngzhōu
Чифэн 赤峰 chìfēng
Чугучак 楚古查克 chǔgǔchákè
Чунцин 重庆 chóngqìng
Чэнду 成都 chéngdū
Чэндэ 承德 chéngdé
Чэньчжоу 郴州 chēnzhōu

Ш

Шанхай 上海 shànghǎi
Шанцю 商丘市 shāngqiū shì
Шаньвэй 汕尾 shànwěi
Шаньтоу 汕头 shàntóu
Шаогуань 韶关 sháoguān
Шаоу 邵武 shàowǔ
Шаоян 邵阳 shàoyáng
Шаши 沙市区 shā​shì​qū
Шэнцзамен    
Шэньян (Мукден) 沈阳 shěnyáng
Шицзячжуан 石家庄 shíjiāzhuāng
Шуанчэн 双城 shuāngchéng
Шэньчжэнь 深圳 shēnzhèn

Ю

Юнькоу 雲口  
Юньчэн 运城 yùnchéng
Юэян 岳阳 yuèyáng

Я

Янцзян 阳江 yángjiāng
Яньцзи 延吉 yánjí
Яркенд 莎车 shāchē

Карта с городами Китая на русском языке